Ordlista

Din sökning: C

Caecum

Latin för blindtarm (eg. intestinum caecum). Blindtarmen är en liten del av tjocktarmen.

Ca-kanalblockerare

Läkemedel som blockerar kalcium-kanaler gör att flödet av kalcium (Ca) in i kroppens celler minskar. Ca-kanalblockerande läkemedel kan användas mot rytmrubbningar i hjärtat då de minskar hjärtats slaghastighet och mot kärlkramp och högt blodtryck då de har en effekt som gör att blodkärlen slappnar av, dilaterar.

Campylobacter

Släkte av framförallt två bakteriearter, Campylobacter jejuni och Campylobacter coli, som båda förekommer normalt i människans tarmar. De kan också infektera människor, främst via dåligt tillagad kyckling. De orsakar då smärtsamma och blodiga diarréer. Oftast behövs ingen antibiotikabehandling, utan det räcker med vätskeersättning.
Läs mer diarré och kräkningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Cancer mammae

Bröstcancer. Elakartad tumör i bröstet hos kvinnor. Står för ca 30% av all cancersjukdom som drabbar kvinnor. Bröstcancer upptäcks oftast som en knöl i bröstet. Sjukdomen kan behandlas på många sätt, bl.a. med kirurgi, strålning och cellgifter.
Läs mer om bröstcancer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Cancerös

Är något canceröst så betyder det att det byggs upp av cancerceller. T.ex. kan man säga cancerös vävnad, vilket alltså är vävnad bestående av cancerceller.

Candida

synonymt med candidaarter

Candida albicans

Svamp som kan orsaka infektioner. Svampinfektioner orsakade av Candida albicans kan uppkomma i underlivet, i munnen, i förhuden och på huden i exempelvis hudveck.
Läs mer om karies på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om svamp i underlivet på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om svampinfektion i munnen på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om förhudsinflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Candidaarter

Släkte av jästsvampar som kan orsaka sjukdomar. Viktigaste arten är Candida albicans.

Candidaemi

synonymt med candidemi

Candidavaginit

Svampinfektion i underlivet orsakad av jästsvampar. Svampen ger upphov till klåda och kan också leda till sprickor i slemhinnan.
Läs mer om svampinfektioner i underlivet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Candidemi

Candidemi är en svampinfektion som orsakas av jästsvampen Candida. Med candidemi avses att jästsvampen spridit sig till blodet. Svampinfektioner är normalt lokala men kan ibland sprida sig till blodomloppet.

Candidiasis

Jästvampinfektion. Infektionen beror av tillväxt av svampen Candida albicans. Candidiasis i slemhinnor är vanligt förekommande efter behandling med antibiotika. Det förekommer även vid långvarig behandling med kortisonpreparat mot exempelvis astma. Infektionen visar sig som en beläggning på slemhinnan. Infektion på huden ger röd, irriterad hud som kliar mycket. I underlivet ger infektionen klåda och irritation
Läs mer om svampinfektioner på 1177 Vårdguidens webbplats.

Candidos

synonymt med candidiasis

Candiduri

Förekomst av jästsvamp i urin.

CAPD

Förkortning av Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, på svenska kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialysbehandling. En typ av dialys där bukhinnan används som filter för att rena blodet. En speciell dialysvätska används som byts flera gånger om dagen. Bytena görs i hemmet och ej på sjukhus.

Capnocytophaga canimorsus

Bakterie som finns normalt i munnen hos framför allt hundar. Efter ett hundbett kan den hos människan orsaka sårinfektioner, blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation.

Carcinogen

synonymt med karcinogen

Carcinoid

En speciell typ av cancertumör som oftast drabbar tunntarmen. Mestadels är carcinoider godartade, men om de är elakartade så metastaserar de i levern.

Carcinos

Allmän spridning av cancertumörer.

Cardiomyopati

synonymt med Kardiomyopati

Carotis

Halspulsåder.

Caudal

synonymt med Kaudal

Cava superior

Övre hålvenen, samlar upp blod från huvud, hals, armar, samt skuldergördel och mynnar i den övre delen av hjärtats högra förmak.

Cefalosporin

En cefalosporin är ett antibiotikum som dödar bakterier genom att förhindra dem från att bygga upp cellväggen. Cefalosporinerna är kemiskt mycket närbesläktade med penicillinerna.

Cefalosporinantibiotikum

synonymt med cefalosporin

Cefalosporinas

Ett ämne som vissa bakterier producerar. Cefalosporinas bryter ned cefalosporiner (en typ av antibiotika) så att de inte längre är verksamma mot bakterierna.

Cekum

Blindtarm. Är ca 10 cm lång och sitter i övergången mellan tunntarmen och tjocktarmen. Blindtarmen fyller ingen funktion hos människan. På blindtarmen sitter ett litet bihang som kan bli inflammerat. Detta tillstånd kallas, lite felaktigt, blindtarmsinflammation.

Celiaki

Rubbning i matspjälkningen som beror på överkänslighet (intolerans) mot gluten. Gluten finns i vissa sädesslag t.ex. vete och råg. Symtomen är bl.a. uppsvälld buk, diarré och magsmärtor.
Läs mer om celiaki på Svenska Celiakiförbundets hemsida
Läs mer om celiaki på 1177 Vårdguidens webbplats.

Cellcykel

Cellcykeln är den process cellen går igenom för att dela sig i två. Den är indelad i fyra olika faser, och tar i snitt mellan 24 och 30 timmar.

Cellernas vilopotential

Den elektriska spänning som normalt finns mellan in- och utsida hos alla levande celler.

Cellgift

synonymt med cytostatikum

Cellinfiltration

Cellinfiltration är inlagring av främmande ämnen eller celler i celler eller vävnader. Det kan till exempel vara tumörer som växer in i omgivande celler eller när kroppsvätskor vid sjukdom tränger in i omgivande vävnader. Vid en inflammation kan det också betyda att varceller sprider sig.

Cellkärna

Cellkärnan är en avgränsad del inuti cellen där arvsmassan finns. Arvsmassan, som finns lagrad i DNA, styr cellen, genom att bestämma vilka proteiner som cellen ska tillverka.

Cellmembran

Cellmembranet är det yttre skiktet runt en cell. Det är både till för att skydda cellen, samt för att se till att rätt ämnen kommer in och ut ur cellen.

Cellmigration

Cellmigration är detsamma som cellvandring. Det innebär en cells förmåga att själv kunna röra på sig. Cellmigration är bl.a. viktigt vid inflammation, då vita blodkroppar förflyttar sig mot den inflammerade platsen.

Cellulit

Inflammation med svullnad och ömhet i hudens bindväv och underliggande fettvävnad.

Cellulär

Något som har med celler att göra.

Centrala nervsystemet

En av tre delar som utgör nervsystemet. Det består av hjärnan, förlängda märgen samt ryggmärgen.
Läs mer om nervsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Cerat

Ett cerat är en beredning som kan innehålla vax, mineraloljor, uppmjukande ämnen, antioxidationsmedel och solskyddsfilter. Det används för att mjuka upp torra läppar och läka sprickor i läpparna.

Cerebellum

Lillhjärnan. Den del av hjärnan som bl.a. ansvarar för koordination av muskelrörelser samt balans.

Cerebral pares

Cerebral pares (cp) innebär en hjärnskada som resulterar i förlamning. Cerberal pares är ett samlingsnamn för flertalet olika muskelkontrollförluster som kan uppkomma som en följd av hjärnskador. Skadan uppstår oftast under fostertiden och kan bero på syrebrist, missbildningar, blödningar eller infektioner. Beroende på vart skadan uppstår kan sjukdomssymtomen yttras på olika sätt.

Cerebrospinalvätska

Cerebrospinalvätska, eller ryggmärgsvätska som det också kallas, är en klar vätska som består av nästan enbart vatten. Vätskan omger hjärnan och ryggmärgen, samt cirkulerar i hjärnans hålrum. Dess uppgift är att utgöra ett skydd för hjärnan, samt att transportera bort ämnen och slaggprodukter som hjärnan inte behöver.

Cerebrovaskulär

Något som har med hjärnans blodkärl och blodförsörjning att göra.

Cerumen

Öronvax.

Cervix

Ordet i sig betyder hals på latin, men i medicinska sammanhang avses ofta livmoderhalsen.

C-fibrer

Nervfibrer utan s.k. myelinskida. Förmedlar bl.a. smärtimpulser in till hjärnan.

Chalazion

Inflammation i körtel på ögonlocket.
Läs mer om chalazion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Chimerism

När en person har celler från minst en annan individ. Ett exempel på en chimär person är någon som har ett transplanterat organ från en annan person.

Chlamydia

Släkte av bakteriearter där tre stycken orsakar sjukdomar hos människan. Chlamydia pneumoniae orsakar den lunginflammation som kallas TWAR medan Chlamydia psittaci, som oftast smittar via fåglar, ger en typ av lunginflammation som kallas för papegojsjuka. Chlamydia trachomatis däremot smittar via sexuellt umgänge och orsakar sjukdomar i underlivet, till exempel klamydia.

Chlamydia pneumoniae

En av de bakterier som kan ge lunginflammation. Den typ av lunginflammation som Chlamydia pneumoniae orsakar kallas ibland TWAR och är i allmänhet ganska mild, även om det finns en allvarligare variant. Ungefär varannan svensk har varit infekterad av den här bakterien.
Läs mer om Chlamydia pneumoniae på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs mer om lunginflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Chlamydia psittaci

En av de bakterier som kan ge lunginflammation. Den typ av lunginflammation som Chlamydia psittaci orsakar kallas papegojsjuka (även ornitos eller psittakos) och är ganska allvarlig. Den som blivit smittad av den här bakterien har förmodligen blivit smittad av en fågel och behöver inte vara orolig för att smitta andra människor.

Chlamydia trachomatis

En bakterie som främst smittar via sexuellt umgänge. Den kan då ge olika sjukdomar i underlivet, till exempel klamydia. Bakterien kan även infektera ögonen.
Läs mer om klamydia på 1177 Vårdguidens webbplats.

Chlamydophila psittaci

Chlumskys lösning

Antiseptisk fenolkamfer-beredning som används inom tandvården.

Chock

Ett livshotande tillstånd som inträffar då blodtrycket sjunker och cirkulationen minskar. Syrebrist kan då uppstå i organ (framförallt hjärna och hjärta) som då skadas.

Chylomikroner

synonymt med Kylomikroner

Ciliaris

synonymt med ciliarkropp

Ciliarkropp

Ciliarkroppen kallas också ciliaris eller är kanske ännu mer känd som strålkroppen. Strålkroppen är den del av ögats vägg som linsen fäster i och som innehåller ackommodationsmuskeln, den muskel som reglerar pupillens storlek. Kammarvattnet utsöndras från den främre delen av strålkroppen.

Ciliarmuskel

Ciliarmuskeln, m. sphincter pupillae, påverkar ögats lins och reglerar ögats ackommodation, det vill säga hur ögat anpassar sig till att se olika avstånd, genom att reglera hur buktig linsen är. När man tittar på något på långt håll slappnar muskeln av och linsen blir plattare. När man tittar på något närbeläget späns muskeln och linsen blir tjockare.

Ciliarprocess

Ciliaris är detsamma som ögats strålkropp. I den främre delen av strålkroppen finns en muskel som reglerar ögats ackommodation. Den bakre delen av strålkroppen utsöndrar kammarvatten. Ciliarprocessen är detsamma som utsöndring av kammarvatten till ögat och en hämning av denna leder till en trycksänkning i ögat. Läkemedel som påverkar ciliarprocessen används vid förhöjt tryck i ögat, även kallat glaukom.

Ciliära processer

synonymt med ciliarprocess

Ciprofloxacin

Läkemedelssubstans med antibakteriell effekt (antibiotikum). Används bland annat vid lunginflammation och urinvägsinfektioner.

Cirkulationssvikt

Medicinsk chock som uppstår när kroppens blodvolym är för låg.

Cirrhos

synonymt med cirros

Cirros

Sjuklig förändring av ett organ där cellerna nybildar bindväv istället för organets specifikt fungerande celler. Bindväv håller normalt samman celler och organ i kroppen. Levercirros är ett exempel på en cirros, där levercellerna succesivt ersätts med bindvävsceller vilket gör att leverns funktion går förlorad.

Citalopram

Läkemedelssubstans som används för att behandla depressioner. Kan även användas för att behandla panikattacker och tvångssyndrom.

Citrobacter

Släkte av bakteriearter som alla förekommer normalt i ganska litet antal i människans tarmar. De flesta av dessa är ofarliga för människan men en art, Citrobacter koseri, kan orsaka till exempel urinvägsinfektioner hos patienter som redan ligger på sjukhus.

Citrobacter freundii

Bakterie som förekommer normalt i ganska litet antal i människans tarmar. Den är ovanlig i kliniska sammanhang.

Citrobacter koseri

Bakterie som förekommer normalt i ganska litet antal i människans tarmar. Den kan orsaka sjukdomar hos människan, till exempel urinvägsinfektioner hos patienter som redan ligger på sjukhus.

Cladosporium

Svampsläkte som på svenska kallas sammetsmögel. Kan orsaka besvär för allergiker.

Claudicatio intermittens

Fönstertittarsjukan, kärlkramp i benen. Smärta i vadmusklerna på grund av otillräcklig syretillförsel. Uppkommer vanligtvis vid ansträngning av muskeln t.ex. vid promenader. Orsaken till fönstertittarsjuka är åderförkalkning vilket minskar blodgenomströmningen i muskeln.

Clearance

Ett mått på kroppens förmåga att utsöndra ett visst ämne per tidsenhet, vanligen via njurarna.

CLL

Clostridium

Släkte av ett flertal bakteriearter som alla förekommer naturligt i vår omgivning och i våra tarmar. Till exempel finns bakterierna Clostridium difficile, som kan ge diarré, och Clostridium tetani, stelkrampsbakterien, i detta släkte.

Clostridium difficile

Bakterie som finns normalt i människans tarmar. Om man äter antibiotika kan vissa tarmbakterier dö, vilket leder till att andelen av andra som t.ex. denna ökar i tarmen. Detta kan leda till diarré på grund av ett gift som bakterien producerar. Diarrén är i de flesta fall lindrig.
Läs mer om urinvägsinfektion på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om diarré på 1177 Vårdguidens webbplats.

Clostridium perfringens

Bakterie som förekommer naturligt i miljön och i människans tarmar. Den kan orsaka den allvarliga hudsjukdomen gasbrand, men vanligare är att den orsakar andra typer av sårinfektioner eller matförgiftning.
Läs mer om matförgiftning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Clostridium spp

synonymt med Clostridium

Clostridium tetani

Bakterie som orsakar stelkramp. Den finns normalt i tarmen hos många djur men även i gödslad jord. Sjukdomen karakteriseras av kramper som oftast börjar i ansiktet och sedan sprider sig till resten av kroppen. Utan behandling finns det risk för kvävning i samband med krampanfallen. Det är en mycket ovanlig sjukdom tack vare att de flesta är vaccinerade. Om en ovaccinerad person skulle drabbas finns effektiv behandling.
Läs mer om stelkramp på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Cmax

Den maximala koncentrationen av ett läkemedel i blodet efter intag.

CMV

synonymt med cytomegalovirus

CNS

Cocillanaextrakt

Koncentrat med kemiska substanser från växten Cocillana. Extrakt från växter kan erhållas med olika metoder och kan innehålla många olika typer av substanser.

Coenzym

synonymt med koenzym

Co-enzym

synonymt med koenzym

Co-faktor

Molekyl eller jon som krävs för att ett enzym ska kunna katalysera en kemisk reaktion.

Colon

Tjocktarm eller grovtarm. Colon delas in i fyra delar: uppåtgående, tvärgående och nedåtgående samt den s-formiga delen. I svensk text används ofta den svenska skrivningen kolon.

Colon ascendens

Första delen av tjocktarmen, uppåtstigande delen. Tjocktarmen delas in i fyra delar: uppåtstigande, tvärgående nedåtstigande samt s-formiga delen.
Läs mer om tjocktarmen på 1177 Vårdguidens webbplats.

Colon irritable

Funktionella tarmbesvär. Kallas också tarmkatarr eller IBS, Irritable Bowel Syndrome. Det är en mycket vanlig sjukdom som yttrar sig genom förstoppning, diarré och magsmärtor. Utöver läkemedelsbehandling har ökat fiberintag och stort vattenintag hjälpt många patienter att må bättre.
Läs mer om colon irritable på 1177 Vårdguidens webbplats.

Colorektal

synonymt med kolorektal

Coloskopi

synonymt med koloskopi

Coma

synonymt med koma

Co-morbiditet

synonymt med Komorbiditet

Compassionate use

När ett läkemedel eller terapi som ännu inte blivit slutgiltigt godkänt får användas för att behandla extremt sjuka individer.

Compliance

Följsamhet, patientens förmåga att följa en ordination t.ex. en läkemedelsföreskrift.

Condylom

synonymt med kondylom

Condylomata acuminata

synonymt med kondylom

Cornea

synonymt med hornhinna

Corneocyt

De döda, platta celler som utgör det yttersta lagret av huden - hornlagret.

Corpora cavernosa

Svällkroppar som återfinns både i penis på mannen samt i klitoris på kvinnan. Vid sexuell upphetsning fylls dessa kroppar med blod, och organen styvnar.

Corpus ciliare

synonymt med ciliarkropp

Corpus luteum

Corpus luteum är detsamma som gulkropp. Gulkroppen bildas i äggstocken efter att ägget har släppt (ägglossning). Dess uppgift är då att producera vissa hormon som gör det möjligt för ägget att fastna i livmoderslemhinnan. Om ägget inte blir befruktat stöts gulkroppen ut under menstruationen.
Läs mer om ägglossningen och befruktningen på 1177 Vårdguidens webbplats.

Cortex

Bark, yttre delen av ett organ.

Corynebacterium

Bakterier tillhörande detta släkte förekommer normalt i övre luftvägarna, på huden samt i urin- och könsorgan. Den enda arten som man vet orsakar sjukdom är Corynebacterium diphteriae, som orsakar difteri.

Corynebacterium diphteriae

Bakterie som orsakar difteri. Den sprids från människa till människa via nära kontakt, till exempel kyssar. Sjukdomen kan ta sig många olika former, där en halsinfektion som i svåra fall kan ge andningssvårigheter (så kallad äkta krupp) är den vanligaste och mest kända. En infektion med Corynebacterium diphteriae kan behandlas med ett flertal olika antibiotika.
Läs mer om difteri på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Corynebacterium jeikeium

Bakterie som förekommer normalt på människans hud. Den kan infektera patienter som under lång tid behandlats med antibiotika. Själv är den ofta resistent mot de flesta antibiotika. Den kan bland annat orsaka sårinfektioner och blodförgiftning.

Corynebacterium spp

synonymt med Corynebacterium

COX-2

synonymt med cyklooxygenas

Coxiella burnetii

Bakterie som orsakar en i Sverige mycket ovanlig sjukdom som heter Q-feber. Bakterien smittar människor antingen via luften eller genom direktkontakt med smittade djur. En person som drabbats av Q-feber påverkas allmänt med bland annat feber och huvudvärk. Oftast hjälper behandling med antibiotika.
Läs mer om Q-feber på Folkhälsomyndighetens webbplats.

C-peptid

C-peptid är en molekyl som frigörs när hormonet insulin bildas. Genom att mäta mängden c-peptid i blodet kan man få reda på mängden insulin. Detta är användbart vid bl.a. diabetes.

Crohns sjukdom

Inflammation i tarmens slemhinna. Inflammationen kan uppkomma i hela tarmen, men drabbar ofta nedre delen av tunntarmen och övre delen av tjocktarmen. Sjukdomen är kronisk, vilket innebär att den inte går att bota. Orsakerna är inte helt klarlagda men man tror att den beror på bland annat ärftliga faktorer och sänkt immunförsvar.
Läs mer om Crohns sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Cross-over

Detta är en typ av studiedesign för att testa och utvärdera effekten av ett läkemedel. Säg att man vill jämföra två läkemedel, A och B, och sen kunna säga vilket som är bäst. Då ger man patienterna läkemedel A först och sen läkemedel B. En annan grupp kanske man ger läkemedel B först och sen läkemedel A. Om man då märker att man får en bättre effekt den perioden patienter äter läkemedel A, kan man dra slutsatsen att A är bättre än B. Eftersom samtliga patienter tar alla studieläkemedel i något skede kan inte resultatet påverkas av skillnader mellan patienterna.

CSF

C-vitamin

synonymt med askorbinsyra

Cyklooxygenas

Cyklooxygenas, förkortat COX, är ett enzym i kroppen som kan bilda ämnen som ökar smärta, feber och inflammation. Cyklooxygenas finns i två former, COX-1 och COX-2. COX-1 bildar även ämnen som skyddar magens slemhinna och som behövs för att stoppa blödningar. COX-2 uppkommer framförallt vid en inflammation. COX-enzymer hämmas av många vanliga värktabletter.

Cyklo-oxygenas

synonymt med cyklooxygenas

Cykloplegi

Tillfällig förlamning av ögats ciliarmuskel, vilken är den ringformade muskel som reglerar linsens form och förmåga till avståndsanpassning. Cykloplegi kan framkallas med hjälp av vissa läkemedel som ges som ögondroppar, till exempel atropin.

Cykloplegikum

Substans som kan framkalla en tillfällig förlamning av ögats ciliarmuskel. Ciliarmuskeln är den ringformade muskeln som reglerar linsens buktighet. Atropin och cyklopentolat är exempel på cykloplegika.

Cyklotym

Cyklotym är ett tillstånd där individen växlar kraftigt mellan olika stämningslägen. Humörsvängningarna varierar mellan olika lägen flera gånger under kort tid.

Cylinderampull

En cylinderformad (rörformad) ampull. En ampull är en typ av läkemedelsbehållare som består av ett litet glaskärl som inte har någon öppning. Ampullen öppnas istället genom att man bryter av halsen på ampullen. Läkemedel som måste bevaras sterila brukar man förpacka i ampuller. Ampuller förpackas med en exakt mängd vätska eller pulver vilket underlättar när läkemedlet ska ges till patienten.

Cysta

Vätskefylld blåsa. Cystor kan uppkomma i alla kroppens organ och behöver inte vara skadliga. Det händer dock att cystor blir så stora att de trycker på vävnader och organ runt omkring. Då kan man behöva operera bort dem.

Cystein

En s.k. aminosyra, d.v.s. ett ämne som kroppen använder för att bygga upp proteiner. Cystein används bl.a. till enzymer, en typ av proteiner som påskyndar kemiska reaktioner i kroppen.

Cystin

Aminosyra som består av två sammankopplade cysteinmolekyler. Finns rikligt i skelett och hår.

Cystisk fibros

Ärftlig störning i ämnesomsättningen som framför allt drabbar luftvägarna och bukspottkörteln. Sjukdomen medför kraftig produktion av segt slem i lungorna. Detta hindrar luftflödet och det blir svårare att andas, slemmet ökar också risken för infektioner. Den ökade mängden slem leder också till celldöd i lungorna och i bukspottkörteln. Symtomen är envis hosta, andnöd och vid infektion ses även feber.
Mer om sjukdomen på riksförbundet cystisk fibros hemsida
Läs mer om cystisk fibros på 1177 Vårdguidens webbplats.

Cystisk pankreasfibros

synonymt med cystisk fibros

Cystit

Betyder allmänt katarr i en blåsa, men det är i princip alltid urinblåsan som avses. Vad denna sjukdom beror på, vilka symtom den ger och hur den ska behandlas beror dels på om det är en man eller en kvinna som drabbats och dels på om det rör sig om upprepade infektioner eller inte. Gemensamt för de flesta är sveda vid vattenkastning och täta trängningar. Eftersom orsaken alltid är en bakterieinfektion behandlar man med någon form av antibiotika.
Läs mer om cystit på 1177 Vårdguidens webbplats.

Cystometri

När man mäter tryck och volym i en urinblåsa. Utgör en del i en utredning av urininkontinens.

Cystoskopering

synonymt med Cystoskopi

Cystoskopi

Undersökning av urinblåsan med hjälp av ett cystoskop, som är ett slangliknande instument. Cystoskopet fungerar som en kikare med belysning och förs in genom urinröret.

Cytocid

Celldödande.

Cytogenetik

Ett forskningsområde kring studier av kromosomer och deras betydelse för en människas individuella utveckling. Kromosomer är de delar i cellen som bär på arvsanlagen, i form av DNA-strängar.

Cytokin

Cytokinerna är proteiner som fungerar som signalsubstanser mellan cellerna med antingen stimulerande eller hämmande effekt på immunceller. Cytokiner kan också framkalla celldelning och mognad av celler i benmärgen.

Cytokrom P450

Grupp av järnhaltiga enzymer som till stor del är inblandade i nedbrytningen av olika läkemedel i kroppen.

Cytologi

Cytologi betyder läran om cellen. Det kan även innebära en undersökning av celler, som bl.a. används vid misstanke om cancer.

Cytomegalovirus

Virus som tillhör familjen herpesvirus. Vanligt förekommande virus som kan ge upphov till övergående feber och svullna lymfkörtlar. De flesta som smittas förblir symtomfria. Hos patienter med nedsatt immunförsvar, exempelvis AIDS-patienter, kan infektion med cytomegalovirus ge upphov till allvarligare symtom. Viss risk finns att virus smittar från gravid kvinna till fostret, vilket kan leda till infektion och skada hos fostret.
Läs mer om cytomegalovirusinfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Cytoplasma

Cytoplasman är den vätska som finns utanför cellkärnan i en cell.

Cytoplasmamembran

synonymt med cellmembran

Cytoplasmatiskt

synonymt med cytoplasma

Cytostatika

synonymt med cytostatikum

Cytostatikum

Typ av läkemedel som även kallas cellgift. Cytostatika hämmar cellernas tillväxt, och används främst vid behandling av elakartade tumörer, cancer. De ger ofta kraftiga biverkningar, men är ändå användbara p.g.a. att de har relativt god effekt på cancerceller.

Cytotoxisk

Ämne som skadar, dödar eller hämmar tillväxten av celler. Läkemedel med cytotoxisk verkan används vid behandling av elakartade tumörer.