Ordlista

Din sökning: X

Xanthomonas maltophilia

Xenogen

Som kommer från en annan art. T.ex. innebär xenogen transplantation att det man transplanterar kommer från en annan art.

Xenograft

Xenograft är vävnad som tas från en art och transplanteras till en annan art, t.ex. från gris till människa. Även syntetiska transplantat kallas för xenograft.

Xenotransplantera

När man transplanterar organ eller vävnad från en art till en annan. Denna term används t.ex. när man transplanterar vävnad från djur till människa.

Xeroftalmi

Ögontorrhet. Förändringar i ögats bindhinna och hornhinna på grund av A-vitaminbrist. Kan också syfta till ögontorrhet som uppkommer vid en inflammatorisk sjukdom som heter Sjögrens syndrom.
Läs mer om torra ögon på 1177 Vårdguidens webbplats.

Xerostomi

Torrhet i munnen. Kan orsakas av olika läkemedel, t ex läkemedel mot högt blodtryck, astma, allergier och depression. Vissa sjukdomar kan också orsaka muntorrhet, liksom stress och uttorkning.
Läs mer om muntorrhet på 1177 Vårdguidens webbplats.