Ordlista

Din sökning: W

Warfarin

Aktiv substans som hämmar blodets förmåga att levra sig. Detta minskar risken för blodproppar och ges vanligtvis till de som haft en blodpropp för att minska risken för att detta uppstår igen.

Wegeners granulomatos

Även kallad Wegeners sjukdom. En s.k. inflammatorisk sjukdom, där immunsförsvaret orsakar en inflammation i blodkärlen. Sjukdomen ger upphov till sår i bl.a. luftrören, men drabbar också ögon, lungor och njurar. Sjukdomen behandlas med läkemedel som hämmar immunförsvaret.
Läs mer om wegeners sjukdom på Reumatikerförbundets webbplats.

Withdrawal syndrome

Withdrawal syndrome är benämningen på de symtom som kan uppkomma när man slutar ta ett läkemedel som man tagit regelbundet en längre tid, och som kroppen gjort sig beroende av. Exempel på läkemedel som kan ge upphov till sådana problem, om man tvärt slutar att använda dem, är sömnmedel, kortison, betablockerare samt antidepressiva läkemedel.

Wolff-Parkinson-White syndrom

synonymt med WPW-syndrom

WPW-syndrom

Wolff-Parkinson-Whites syndrom. Form av hjärtrytmrubbning som kännetecknas av så kallade hjärtrusningsattacker. Hjärtklappningen orsakas av att det finns flera ställen i hjärtat som leder de elektriska impulser som får hjärtat att slå, från förmak till kammare. Normalt finns bara ett ställe i hjärtat, AV-knutan, som leder impulserna mellan förmak och kammare och därmed kontrollerar hjärtrytmen.