Ordlista

Din sökning: U

Ulcera

synonymt med ulceration

Ulceration

Sårbildning som uppkommer av sjuklig orsak.

Ulcerativ

synonymt med ulcus

Ulcerös kolit

Kronisk tarmsjukdom som orsakar en sårig och inflammerad tjocktarm. Det vanligaste symtomet är blodiga och slemmiga diarréer. Sjukdomen behandlas bl.a. med kortison, men ibland kan även kirurgi vara nödvändigt.
Läs mer om ulcerös kolit på 1177 Vårdguidens webbplats.

Ulcus

Sår eller böld. Man menar oftast ett sår som uppkommit inne i kroppen efter någon form av sjuklig process snarare än ett sår som uppstår av yttre våld. Det är vanligt att ordet ulcus används som synonym till magsår. Korrekt benämning på magsår är egentligen ulcus ventriculi.

Ulcus duodeni

synonymt med duodenalsår

Ulcus pepticum

synonymt med Ulcus ventriculi

Ulcus ventriculi

Magsäckssår. Såren uppkommer när det blir en obalans i magslemhinnan och syraproduktionen så att slemhinnan inte kan stå emot syran. Ofta, men inte alltid, är bakterien Helicobacter pylori inblandad. Magsäckssår orsakas oftast av mediciner som innehåller acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska preparat. Det kan också uppkomma av kortisontabletter och vissa antidepressiva läkemedel. Magsäckssår ger ofta ihållande smärtor och illamåendekänslor.
Läs mer om magsår på 1177 Vårdguidens webbplats.

Urea

Urea är detsamma som urinämne eller karbamid. Det är en molekyl rik på grundämnet kväve. I kroppen bildas kväve som nedbrytningsprodukt när proteiner bryts ner. Kroppen binder då upp kvävet i ureamolekyler föra att göra sig av med det.

Ureaplasma urealyticum

Bakterie som finns normalt i urin- och könsorganen hos både kvinnor och män. Om antalet bakterier av någon anledning blir ovanligt stort kan det eventuellt orsaka till exempel urinrörsinfektion.

Uremi

synonymt med uremiker

Uremiker

Person som lider av uremi, urinförgiftning. Uremi kan uppkomma när njurarnas funktion är kraftigt nedsatta. Då renas inte blodet, och slaggprodukter som normalt förs ur kroppen via urinen ansamlas i blodet.

Uretral

Som hör samman med eller avser urinröret.

Uretralgel

Gel som används då exempelvis en kateter ska föras in genom urinröret. Detta för att minska friktionen och katetern blir därmed lättare att föra in.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uretralstift

Stift avsett att föras in i urinröret. En läkemedelsform som används vid erektil dysfunktion, d.v.s. problem med att få stånd.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uretär

Urinledare. Det rör som transporterar urin mellan njuren och urinblåsan.
Läs mer om urinvägarna på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uridom

En uridom är en kondomliknande urinavledare som kan användas vid inkontinens hos män. Uridomen träs över penis och urinen samlas upp i en så kallad uribag som fästs på lårets insida.
Läs mer om urininkontinens på 1177 Vårdguidens webbplats.

Urinblåsa

Urinblåsan är det organ som samlar upp urinen som njurarna utsöndrar. Från urinblåsan går urinröret, som mynnar i könsorganen.

Urindrivande

Ämne, t.ex. ett läkemedel, som påverkar kroppen på så vis att urinmängden ökar. Detta sänker blodtrycket och kan användas för att medicinera mot förhöjt blodtryck.

Urinextraherat

Utvunnet ur urin.

Urinretention

Innebär att urinblåsans tömning är påtagligt försvårad eller helt upphävd.

Urinsyra

Ett ämne som är en del i kvävebaserna som bygger upp deoxiribonukleinsyran (DNA) i människans arvsmassa. Om halterna av urinsyra blir förhöjda så ger det upphov till sjukdomen gikt, då bl.a. leder blir inflammerade.

Urinämne

synonymt med urea

Urogenital

Anger att man syftar på urin- och könsorganen som en helhet. Ordet används oftast som en förklaring på var i kroppen en sjukdom finns. Till exempel finns en urogenital infektion någonstans i urin- eller könsorganen.

Urografi

Röntgenundersökning av urinvägarna efter intravenös tillförsel av ett kontrastmedel.

Urolitiasis

Sten (kristalliserade mineraler) i urinvägarna, t.ex. njursten.

Urologi

Läran om urinvägarnas funktion samt om sjukdomarna som drabbar de.

Urosepsis

Blodförgiftning orsakad av bakterieinfektion som spridit sig från urinvägarna till blodomloppet. Vid urosepsis ses infektionssymtom såsom frossa, feber, kräkningar och huvudvärk. Tillståndet kan behandlas med antibiotika.

Urotelial

Som har att göra med insidan av urinvägarna att göra. Urinvägarna innefattar njurkanaler, njurbäcken, urinledare, urinblåsa samt urinrör.

Urticaria

synonymt med urtikaria

Urtikaria

Detsamma som nässelfeber, nässelutslag. Symtomen är rodnad, svullnad och stark klåda. Urtikaria ses främst vid allergiska reaktioner men kan också vara kronisk. Vid kronisk urtikaria är tillståndet inte orsakat av allergi utan det handlar då om en autoimmun reaktion.

Uteritorium

Uteritorium är det äldre namnet på intrauterin tablett eller kapsel. Med detta avses en tablett eller kapsel som man ger i livmodern. Syftet med det är att läkemedlet ska utöva sin effekt där.

Uterus

Livmoder. Del av kvinnans könsorgan där ägget utvecklas till foster.

Uterusinvolution

Tillbakabildning av uterus, d.v.s. livmodern, efter en graviditet.

Utsätta

synonymt med utsättning

Utsättning

Avsluta en (läkemedels-)behandling.

Utvärtes

Utvärtes betyder på utsidan av något. Ett utvärtes läkemedel är avsett att användas på huden. Exempel på sådana läkemedel är salvor, krämer, geler och puder.

Uveit

Inflammation i ögats druvhinna (det mellersta skiktet i ögonklotet).

Uveoskleralt

Uveoskleralt avflöde är kammarvattenutflödet från suprakoroidalrummet i ögat. Supra- är ett prefix och betyder ovanför. Koroidea är detsamma som ögats åderhinna som är belägen mellan näthinnan och senhinnan.

UVI

Förkortning för urinvägsinfektion.