Ordlista

Din sökning: Q

QRS-intervall

QRS-intervallet i ett EKG är motsvarar den tid det tar för en elektrisk impuls att spridas i hjärtats kammare, vilket motsvarar den tid det tar för kammaren att dras samman för att pumpa ut blod i kroppen. Normalt är ett QRS-intervall mellan 0,08-0,11 sekunder långt.

QRS-komplex

QRS-komplexet i ett EKG är hur den elektriska förändringen i hjärtat sker och sprids i hjärtat under en kammarkontraktion, det vill säga då kammaren dras samman för att pumpa ut blod i kroppen.

QT

synonymt med QT-tid

QTc-intervall

synonymt med QT-tid

QT-intervall

synonymt med QT-tid

QT(QTc)-intervall

synonymt med QT-tid

QT-tid

QT-tiden i ett EKG (elektrokardiogram) beskriver hur lång tid det tar för en elektrisk impuls, som stimulerar hjärtat att dras ihop och pumpa ut blod i kroppen, att spridas i hjärtats kammare, få kammaren att pumpa ut blodet och återhämta sig för att kunna ta emot en ny stimulerande impuls. En normal QT-tid för ett hjärta som slår 60 slag/min är ungefär 0,42 sekunder.

Quinckes ödem

Kortvarig och begränsad svullnad som ofta är allergiorsakad. Svullnaden som uppkommer snabbt drabbar främst huden, speciellt ansikte och fingerleder. Vid allvarligare fall kan munhålan och strupen drabbas med risk för kvävning som följd.