Ordlista

Din sökning: Ö

Ödem

När vätska ansamlas och ger upphov till en svullnad. Ödem kan uppkomma av flera anledningar, bl.a. hjärtsvikt, infektion och allergi.

Ödematös

synonymt med ödem

Ögondroppar

Läkemedelsform som utgörs av en steril vätska vilken ska droppas in lokalt i ögat. Man droppar oftast i konjunktivalsäcken som finns innanför nedre ögonlocket. Ögondroppar kan ha sin verkan lokalt i ögat eller ibland i resten av kroppen.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Ögonfrans

Hårstrå på ögonlocksranden. Ett annat ord för ögonfrans är cilium.

Ögoninfektion

synonymt med infektion

Ögonkammare

I ögats inre finns det två rum som kallas ögonkammare. Den främre ögonkammaren är utrymmet mellan hornhinnan, regnbågshinnan och linsen. Den bakre ögonkammaren är området mellan regnbågshinnan (iris), strålkroppen , linsen och glaskroppen. De båda ögonkamrarna är fyllda med kammarvatten.

Öppenvinkelglaukom

synonymt med glaukom

Örondroppar

Flytande läkemedelsberedning i form av droppar som är avsedda för lokal effekt i örat, till exempel vid en inflammation i hörselgången.

Örongel

Gel som är avsedd att användas lokalt i örat. En gel är en geléliknande massa som består av ett fastare ämne tillsammans med ett lösningsmedel.

Öronkräm

En öronkräm är avsedd att användas lokalt i örat. En kräm liknar en salva men är mjukare i sin konsistens, är inte lika fet och är en halvfast läkemedelsberedning.

Öronpulver

Läkemedelsberedning som består av torra, mycket finfördelade partiklar som inte kan urskiljas med blotta ögat och liknar mjöl i konsistensen. Öronpulver är avsett att användas lokalt i örat.

Öronsalva

Läkemedelsform som används vid sjukdom, infektion eller inflammation i örat.

Öronsköljvätska

Lösning som är avsedd att skölja öronen med.

Öronspolning

Om man får en besvärlig vaxpropp kan det bli nödvändigt med en öronspolning. Detta utförs av en sköterska på ett sjukhus och inget man gör själv hemma. Oftast spolar man med vanligt rent kranvatten.

Öronspottkörtel

Glandula parotis. Spottkörtel på vardera sida i munnen, mot respektive öra, som mynnar i kinden.

Öronspray

Läkemedel i form av spray som är avsedd att användas i örat. Används ibland vid öroninflammationer.

Östrogen

Östrogener är kvinnliga könshormoner som ger upphov till bl.a. utveckling av mjölkkörtlar, kvinnlig kroppsform och ljusare röst (s.k. sekundära könskaraktäristika).

Överkänslighetsreaktion

Överledningstid

Tiden det tar för en elektrisk impuls i hjärtat att vandra över AV-knutan från förmak till kammare. AV-knutan fördröjer impulsen och fördröjningen är överledningstiden. Fördröjningen är viktig för att förmaken ska hinna pumpa blod till kammrarna innan den elektriska impulsen gör att dessa drar ihop sig och pumpar ut blod i kroppen.