Under eftermiddag, kväll och natt 24 februari till 25 februari kan tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

Ordlista

Din sökning: J

Jodthyronin

Jodtyronin är ett samlingsnamn för jodinnehållande hormoner som produceras i sköldkörteln. Dessa hormoner kallas T3 (trijodtyronin) och T4 (tetrajodtyronin), och är involverade i regleringen av ämnesomsättningen.

Jodtyronin

synonymt med jodthyronin

Johannesört

Aktivt extrakt i naturläkemedel som traditionellt används för att stilla lindrig oro. Extraktet kan påverka koncentrationen av andra läkemedel i blodet och därför är det viktigt att diskutera med läkare när johannesört kombineras med andra läkemedel. I synnerhet gäller detta när johannesört kombineras med antidepressiva läkemedel (av SSRI-typ) samt vissa typer av migränläkemedel (s.k. triptaner).

Jonbytarkromatografi

Jonbyteskromatografi

En form av kromatografi som används för att separera joner. Den används ofta vid separation och rening av proteiner, peptider, nukleinsyror och andra laddade molekyler.

Jonkromatografi

Jontofores

Metod att tillföra läkemedel till en organism genom huden med hjälp av en svag elektrisk ström.

Juvenil

Ungdomlig. Juvenila sjukdomar är sjukdomar som drabbar undgomar.

Juvenil idiopatisk artrit

Juvenil kronisk artrit

Juvenil reumatoid artrit

Kallas också för juvenil kronisk artrit eller juvenil idiopatisk artrit. De är samlingsnamn för ett par olika former av ledgångsreumatism som drabbar barn före 16 års ålder. Det innebär att ett fåtal eller ett flertal leder drabbas av kronisk inflammation. Lederna känns stela och det kan göra ont vid rörelse. Man kan också drabbas av andra symptom såsom feber, utslag och förstorad mjälte.
På reumatikerförbundets hemsida finns mer att läsa om juvenil reumatoid artrit.