På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för vårdpersonal som app.

Guaifenesin

Kemiskt namn:

3-(2-Metoxifenoxi)-1,2-propandiol
formelbild

Beskrivning:

Guaiakolglyceroleter
Guaifenesin benämns även:
  • Guaifenesin (engelska)

Guaifenesin (21)