På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för vårdpersonal som app.

Klorkinaldol

Klorkinaldol benämns även:
  • Chlorquinaldol (engelska)

Klorkinaldol (7)