FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Elkosin

Ciba Geigy Ltd

INJEKTIONSVÄTSKA 200 mg/ml
Avregistreringsdatum: 1984-07-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: J01EB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.