FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Navidrex

Ciba Geigy Ltd

TABLETTER 0,25 mg
Avregistreringsdatum: 1974-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: C03AA07
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.