FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Refevit forte

Draco Läkemedel AB

TABLETTER
Avregistreringsdatum: 1983-07-01 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: B03AE03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.