FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Antrenyl

Ciba Geigy Ltd

TABLETTER
Avregistreringsdatum: 1974-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AB03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder


Tablett

Aktuell bild saknas för denna tablett/kapsel.
Delbarhetsinformation saknas för denna tablett/kapsel.