FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Locacorten

Ciba Geigy Ltd

EMULSION
Avregistreringsdatum: 1978-07-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AB03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.