FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Phazet gråbo

PHARMACIA & UPJOHN AB (UPPSALA)-omb

LANCETTER
Avregistreringsdatum: 1992-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: V01AA10
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.