FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Resyl

Ciba Geigy Ltd

INJEKTIONSVÄTSKA 50 mg/ml
Avregistreringsdatum: 1987-07-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.