FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Multidon

Ferrosan AB

TABLETTER
Avregistreringsdatum: 1982-07-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: N02BE53
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.