FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Spalt

FAMACO AB

TABLETTER
Avregistreringsdatum: 1989-07-01 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: N02BB51
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.