FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Aredia

Ciba Geigy Ltd

INFUSIONSKONCENTRAT 3 mg/ml
Avregistreringsdatum: 1993-04-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
Information saknas
ATC-kod: M05BA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.