FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Migril

Glaxo Wellcome AB

TABLETTER
Avregistreringsdatum: 1990-07-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: N02CA72
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.