FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Rebif (förfylld spruta)

Serono Nordic AB

Injektionsvätska, lösning 6,000,000 ie
Avregistreringsdatum: 2001-09-27 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L03AB07
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.