FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Orisulf

Ciba Geigy Ltd

TABLETTER 0,5 g
Avregistreringsdatum: 1972-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: J01EC
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.