FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Noracyclin N

Ciba Geigy Ltd

TABLETTER
Avregistreringsdatum: 1972-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: G03AA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.