FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Behepan conc

KABI AB

INJEKTIONSLÖSNING 500 mkg/ml
Avregistreringsdatum: 1971-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.