FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Depinar

A. JOHNSON & CO LÄKEMEDELS AB

TILL INJEKTION, KOMB. FÖRP. 0,5mg/ml
Avregistreringsdatum: 1968-02-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.