FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Alpydon

Hässle Läkemedel AB

TABLETTER
Avregistreringsdatum: 1968-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.