FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Behepan forte

KABI AB

INJEKTIONSLÖSNING 50 mikrog/ml
Avregistreringsdatum: 1967-10-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.