FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Hepagon

Astra Läkemedel AB

INJEKTIONSLÖSNING 25 mikrog/ml
Avregistreringsdatum: 1963-10-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.