FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Merthiolate

DISTRIBUTION AB KEMISKA PRODUKTER STOCKHOLM

LÖSNING 0,001
Avregistreringsdatum: 1958-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.