FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Aderin

AB L.HEUMANN & CO.

TABLETTER
Avregistreringsdatum: 1951-01-01 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.