FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Yohimbin hydrochlor

Ciba Geigy Ltd

TABLETTER 0,005 g
Avregistreringsdatum: 1953-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BE04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.