FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Facil

APOTEKSVARUCENTRALEN VITRUM AB STOCKHOLM

PASTILLER
Avregistreringsdatum: 1947-05-22 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.