FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Coffedrin comp.

AB LEO

TABLETTER
Avregistreringsdatum: 1942-06-18 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.