FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Diemal

Tika Läkemedel AB

TABLETTER 0,5 g
Avregistreringsdatum: 1949-04-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiva substanser:
ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.