FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Novavita

Orifarm Generics AB

Filmdragerad tablett 1 mg
(Tillhandahålls ej) (Rosa, rund, bikonvex tablett, diameter 8,1 mm.)

Preparat för peroral B12-behandling

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BA01
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.