FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Neurobion

(Parallellimporterat)
Orifarm

Injektionsvätska, lösning

Inga avvikelser.

Vitamin B1, B6 och B12

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: A11DB
Läkemedel från Orifarm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.