FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Soluvit

(Parallellimporterat)
Pharmachim AB

Pulver till infusionsvätska, lösning
Avregistreringsdatum: 2019-01-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: B05XC
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.