FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Vicks Expector

Procter & Gamble Sverige AB

Oral lösning 13 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2011-01-10 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.