FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Restovar®

MSD

Tablett
Avregistreringsdatum: 2013-02-28 (Tillhandahålls ej) (Vita runda 6 mm, plana, märkta ORGANON* på ena sidan och kod TK 4 på den andra)

Antikonceptionsmedel - gestagen + östrogen

ATC-kod: G03AA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.