FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Betolvex®

Actavis AB

Injektionsvätska, suspension 1 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2014-11-30 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.