FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sterosan

Ciba Geigy Ltd

DRAGEER 0,1 g
Avregistreringsdatum: 1975-07-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: G01AC03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.