FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Noracyclin

Ciba Geigy Ltd

TABLETTER
Avregistreringsdatum: 1966-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
Information saknas
ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.