Under eftermiddag, kväll och natt 24 februari till 25 februari kan tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för vårdpersonal som app.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

GIOTRIF

Boehringer Ingelheim

Filmdragerad tablett 50 mg
(Tillhandahålls ej) (Mörkblå, ovala, bikonvexa, filmdragerade, präglade med koden ”T50” på ena sidan och Boehringer Ingelheim företagssymbol på andra sidan. 7,1 x 15,1 mm.)

Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L01EB03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Boehringer Ingelheim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
Mörkblå, ovala, bikonvexa, filmdragerade, präglade med koden ”T50” på ena sidan och Boehringer Ingelheim företagssymbol på andra sidan. 7,1 x 15,1 mm.

Tablett

7,1 x 15,1 mm utan skåra
Märkning 1: T50
Märkning 2:
Delbarhetsinformation:
Får inte delas. Får inte krossas. Får inte tuggas. Kan lösas upp i ca 100 ml vatten (icke kolsyrat). Inga andra vätskor ska användas. Kan ta upp till 15 minuter. Se FASS texten för mer detaljer.