FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Euthyrox

Merck

Tablett 150 mikrog
Avregistreringsdatum: 2017-02-08 (Tillhandahålls ej) (benvit, rund, plan på båda sidor, med skåra och fasad kant, märkt på ovansidan med EM 150)

Tyreoideahormoner

Aktiv substans:
ATC-kod: H03AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.