FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Euthyrox

Merck

Tablett 150 mikrog
Avregistreringsdatum: 2017-02-08 (Tillhandahålls ej) (benvit, rund, plan på båda sidor, med skåra och fasad kant, märkt på ovansidan med EM 150)

Tyreoideahormoner

Aktiv substans:
ATC-kod: H03AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
(benvit, rund, plan på båda sidor, med skåra och fasad kant, märkt på ovansidan med EM 150)

Tablett

med delskåra
Märkning 1: EM
Märkning 2: 150
Delbarhetsinformation:
Kan delas. Kan krossas. Kan lösas upp.

Visa tidigare bild för tablett (fram till: 2011-04-07)

7,1 x 7,1 mm med krysskåra
Märkning 1: EM 150