FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hydroklortiazid Ebb

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Tablett 12,5 mg
(Tillhandahålls ej)

Blisterkartorna är märkta både Hydrochloorthiazide Apotex och HYDROKLORTIAZID EBB.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C03AA03
Läkemedel från Ebb Medical AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Fass-text saknas.