FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Serpasil

Ciba Geigy Ltd

TABLETTER 1 mg
Avregistreringsdatum: 1973-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
Information saknas
ATC-kod: C02AA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.