FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sterosan

Ciba Geigy Ltd

VAGINALGEL 0,01
Avregistreringsdatum: 1979-07-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: G01AC03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.