FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ovaleap

Theramex Ireland Limited

Injektionsvätska, lösning 300 IE/0,5 ml

Aktiv substans:
ATC-kod: G03GA05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Theramex Ireland Limited omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.