Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Kontaktinformation

Sturegatan 4

Box 1386
172 27  Sundbyberg
Telefon: 08-546 40 510
Telefax: 08-546 40 514
E-post: info@fbis.se

Medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige

Länkinformation

Läs mer på www.fbis.se


Förbundet Blödarsjuka i Sverige organiserar personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, ITP och andra närbesläktade sjukdomar med det gemensamma funktionshindret att blodet inte levrar sig normalt. Förbundet arbetar för att ta tillvara de blödarsjukas intressen i samhället och verkar bl a för en bra vård och behandling. Verksamheten för barn, kvinnor, unga familjer och äldre är omfattande.


Förbundet har en medlemstidning, Gensvar, och en hemsida. Förbundet stimulerar också forskning och sprider kunskap om blödarsjuka, bland annat genom Aroseniusfonden, postgiro 90 1955-5.Publiceringsdatum: 2016-06-14